Zoznam prednášok zo stretnutí


Naše práce a prednášky

Ježišova modlitba v Getsemanskej záhrade - RTF formát

Prednášky zo Spoločenstva pri Dóme sv. Martina:

Organizovaný rast skupín
Ako hovorí Duch Svätý
Čo v tebe sposobuje Duch Svätý
Neboj sa vykročiť k vodcovstvu
Podstata pokánia
Potrebuješ Ducha Svätého
Dary Ducha Svätého
Charizmy
Existuje peklo?

Charakter kresťana