Modlitba za rodinu.

Bože, od ktorého pochádza
každé otcovstvo na nebi aj na zemi,
daj, aby sa každá ľudská rodina
stala pravým chrámom života a lásky.

Daj, aby láska
posilnená milosťou sviatosti manželstva
sa ukázala silnejšia ako akákoľvek slabosť
a akákoľvek kríza, cez ktorú prechádzajú naše rodiny.

Daj, aby tvoja milosť
viedla mysle a činy manželov
k dobru ich rodín
a všetkých rodín na svete.

Napokon ťa prosíme, daj,
aby Cirkev medzi všetkými národmi sveta
mohla plodne plniť svoju misiu v rodine
a prostredníctvom rodiny. Amen.

Daj, aby mladé generácie nachádzali
v rodine silnú oporu pre svoju ľudskosť
a svoj vzrast v pravde a láske.


(Podľa modlitby Jána Pavla II., Spisy, 1984, zv.7,1,str. 772)