Dokumenty OZ RAFAEL

Plán činnosti na rok 2003 - aktualizácia: 20.1.2003


Smernica o príprave projektov - aktualizácia: 8.1.2003


Prihláška do združenia pre deti do 15 rokov - aktualizácia: 7.1.2003


Prihláška do združenia - aktualizácia: 7.1.2003


Členské príspevky na rok 2003 - aktualizácia: 7.1.2003


Finančná správa za rok 2002 - aktualizácia: 8.1.2003


Správa o činnosti za rok 2002 - aktualizácia: 7.1.2003


Správa kontrolnej komisie za rok 2002 - aktualizácia: 7.1.2003


Orgány združenia do 13.10.2004 - aktualizácia: 2.11.2002


Plán práce na rok 2002 - aktualizácia: 2.11.2002


Smernica o prijímaní nových členov - aktualizácia: 2.11.2002


Stanovy združenia - aktualizácia: 25.9.2002


Kniha Tobiáš