2002 
 Praha 
 2003 
 Ples birmovancov   Ples rodičov s deťmi   Letný tábor 
 2004 
 Letný tábor 
 2005 
 Letný tábor 
 2007 
 Letný tábor